dimecres, 22 de juny de 2016

Resultats definitius de la caixa de resistènciaUna vegada acabat el procés de reclamació als resultats provisionals de la votació sobre la caixa de resistència, us informam dels resultats definitius. Volem recordar que:
  1. El percentatge definitiu no inclou Eivissa, ja que els seus resultats eren definitius.
  2. Hi ha hagut una reclamació als resultats provisionals que ha estat acceptada i, en conseqüència, varia el resultat definitiu que queda de la següent manera: El 83,64% ha apostat per mantenir la caixa de resistència, mentres que el 16,36% han apostat per no mantenir-la.
Gràcies per la vostra participació,

dissabte, 18 de juny de 2016

Campanya ràtios il·legals


Fa uns dies que la Conselleria ha tancat la quota pel curs vinent i les previsions de grups a cada nivell als centres de les Illes. Ens hem quedat estorats quan anuncien que s'estan complint els acords i que la mitjana de ràtios és adequada... A nosaltres ens ha arrbat informació del contrari. 49 centres ja ens han comunicat que tenen previstes ràtios il·legals pel curs vinent (recordem que els grups no poder superar els 25 alumnes per llei). Només parlam de CEIPs, ja que en aquest casos, la Conselleria no pretén desdoblar a partir de 25 com marca la llei. Aquest fet, ja va ser denunciat per l'Assemblea de Docents amb una entrada al registre demanant que es planificàs l'increment de grups per al curs que ve per poder complir amb la legislació vigent (http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2016/06/lassemblea-de-docents-emplaca-la.html).

És el moment d'iniciar una campanya de denúncia de ràtios il·legals. La idea és fer visible la problemàtica centre per centre i no amagar-se darrera xifres globals, com fa la Conselleria. TOT GRUP QUE PASSI DE 25 ALUMNES S'HA DE DESDOBLAR PER LLEI. Estaria bé que la Conselleria facilitàs les dades i, com que no ho ha fet, proposam iniciar aquesta campanya per posar les dificultats de cada centre al mapa. La campanya la concretam en dues accions:

PRESENTACIÓ DE RECLAMACIÓ A CONSELLERIA: Aquí teniu un model editable per poder presentar la reclamació al registre de Conselleria. Aquest model el pot presentar l'equip directiu, les apimas... Si presentau la reclamació, ho podeu compartir amb la comissió de comunicació de l'AD (comunicacioad@gmail.com) i en farem difusió. https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFMXk3QlBVRGhFVXc/view?usp=sharing

ENVIAMENT DADES MAPA RÀTIOS IL·EGALS: La idea és posar damunt el mapa de les Illes tots aquells centres amb ràtios il·legals per tal que es 'legalitzin'. Hem vist com, quan ha sortit a premsa alguna problemàtica de ràtios, s'han cercat maneres d'arribar a consensos amb la comunitat educativa (casos a Palma i Alcúdia). Dels 49 centres en 'vermell' del mapa, ja n'hi ha un en 'verd'. Curiosament, el centre havia expressat públicament la seva disconformitat. Som conscients que hi ha més centres susceptibles de caure en la il·legalitat. Per ara, el màxim de dades ens han arribat de les Pitiüses. Totes aquestes dades es poden consultar al mapa que veieu a dalt i que anirem actualitzant. Per fer-ho de la manera més ràpida, hem compartit el número de Whatsapp d'una companya de l'Assemblea que s'encarregarà de recollir les dades. Facilitaria molt la feina que només empràssiu aquest contacte per informar del centre, localitat i grups que incompleixin ràtios legals. Animam a que denuncieu i faceu pública la situació del vostre centre si supera les ràtios legals. 

Denunciem les ràtios il·legals. Pintem els centres en verd!

dilluns, 13 de juny de 2016

Allargam el termini per recollir signatures per a la creació del Col·legi Professional de Docents

A la passada assemblea del 2 de juny acordàrem allargar el termini de recollida de signatures per a la creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears fins al 30 de juny. En dues setmanes ja s'han recollit 790 signatures.

És imprescindible tenir un nombre significatiu de signatures per dur a la Conselleria de Presidència la proposta d'Iniciativa Legislativa i que el Parlament crei per llei el Col·legi de Docents. Ens hem d'organitzar per obtenir-ne les suficients.

Participa i col·labora emplenant aquests fulls:
https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFeENHOGhnVmcwWEU/view?usp=sharing

Els podeu enviar per correu ordinari a la següent adreça:
IES Binissalem
Andreu Pol "niuer", batlle s/n
07350 BINISSALEM

Per resoldre dubtes sobre el Col·legi Professional de Docents teniu més informació al document de preguntes freqüents:
https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFSVhBeVotanRiTTA/view?usp=sharing

diumenge, 12 de juny de 2016

Una àmplia majoria dels centres que han participat en la votació sobre el futur de la caixa, decideixen mantenir els doblers

El passat dimecres 8 de juny a les 24 hores finalitzava el termini per a què les assemblees de centre de les Illes Balears decidissin el futur de la caixa de resistència. La pregunta del referèndum de dimecres, plantejava dues opcions: mantenir o no els doblers de la caixa de resistència per continuar amb les reivindicacions i la lluita dels docents. En el cas que es decidís mantenir els doblers, les despeses que es puguin produir en el futur, s'aprovarien, com s'ha fet sempre en assemblea.

Els resultats provisionals obtinguts són els següents:
Han votat 56 assemblees de centre, de les quals, 47 han votat SI a mantenir els doblers de la caixa de resistència i 9 NO. Els resultats detallats per centres s'enviaran a totes les assemblees per a què puguin esmenar qualsevol error que s'hagi pogut produir en el procés. El període de reclamacions es tancarà el pròxim divendres 17 de juny a les 23 hores. L'endemà matí donarem els resultats definitius i es faran les valoracions de la coordinadora.


divendres, 10 de juny de 2016

L'Assemblea de Docents emplaça la Conselleria a planificar ràtios legals

Avui dematí representants de la Coordinadora de l'Assemblea de Docents han presentat a la Conselleria un escrit en què demanen que es planifiquin ràtios d'infantil i primària legals, i que si insisteixen en autoritzar grups de 27 i 28 alumnes a la matrícula ordinària indiquin en quina normativa es basen i quins són els funcionaris i càrrecs públics responsables de la decisió.

En aquest escrit, la Coordinadora explica que la Conselleria pretén aplicar dins el període de matrícula ordinària l'article 87.2 de la LOE, que permet incrementar les ràtios un 10% únicament en cas d'alumnes d'incorporació tardana, és a dir després de la matrícula ordinària. https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFbFFES1plRFljWVU/view?usp=sharing

Segons la Coordinadora, si l'alumnat escolaritzat actualment supera les ràtios màximes el curs que ve, no es tracta de cap necessitat sobrevinguda, sinó d'unes necessitats d'escolarització conegudes que s'han de planificar i dotar adequadament per garantir les ràtios legals.

La Coordinadora també iniciarà una campanya dirigida als centres, perquè facin arribar un escrit a la Conselleria en els mateixos termes referit als seus casos particulars.

A secundària i formació professional la Coordinadora farà el seguiment dels centres on hi ha previsions de matrícula superiors a les ràtios màximes establertes o marcades per llei. En qualsevol cas l'Assemblea de Docents s'oposa a la sobresaturació dels grups com a línia d'actuació de la Conselleria, i adverteix que vigilarà que no es vulneri la superfície mínima per alumne.

diumenge, 5 de juny de 2016

Decidim el futur de la caixa de resistència

Ha arribat el moment de valorar i decidir què fer amb la caixa de resistència general de l'Assemblea de Docents.

El dia 2 de juny es va enviar un formulari. Cada contacte de centre ha d'emplenar la resposta que hagi decidit l'assemblea del seu centre, el plaç per contestar és d'una setmana. Per tant es tancarà el proper dimecres 8 de juny a les 24h.

Us animam a organitzar, participar i així decidir el futur de la caixa de resistència. 

Per emplenar el formulari, s'ha de clicar al següent enllaç: https://docs.google.com/forms/d/1vfvfsvEEpf5WcIM7WpSTbN6c_uEfjX4YJILxvkXeMm0/viewform

dissabte, 4 de juny de 2016

Ràtios a més de 30 alumnes/aula a secundària?

L'Assemblea de Docents de l'IES Santa Margalida demana una assignació de grups, ràtios i quota de professorat més justa i que garanteixi el dret a l'educació dels nostres alumnes.


Des de l'Assemblea de Docents de l'IES Santa Margalida volem mostrar la nostra preocupació per l'assignació de grups que la Conselleria ha fet al nostre centre. Així mateix volem expressar el nostre suport a les Amipes del municipi (CEIP Vora Mar de Can Picafort, CEIP Elionor Bosch de Santa Margalida, IES Santa Margalida) i al nostre equip directiu en la seva demanda d'una distribució i adjudicació de grups i professorat més justa, que tengui en compte les especificitats dels centres, les dificultats a què ens enfrontam i les necessitats que tenim per combatre el fracàs escolar i millorar la qualitat educativa.

El curs que ara acabam ha estat un dels pitjors, quant a condicions de ràtios, conflictivitat i problemàtica social, de tots els que hem viscut dins el centre, però el curs que ve s'albira encara més fosc. Aquesta no és la millora que ens prometeren i per això ho volem denunciar públicament.

Per què alçam la veu?
Just en el moment que estam sota la pressió del final de curs, ens assabentam de la previsió de grups que la Conselleria d'Educació ens ha adjudicat per al curs 2016/17. Cada any el mateix, a la pressió del final de curs s'afegeix la pressió de saber que tornarem a començar el curs en precari. En certa manera s'exerceix una forma de violència psicològica sobre els centres, difícil d'assumir any rere any, quan el que volem és normalitat i tranquil·litat.

En el nostre cas la qüestió és molt bona d'entendre: demanam que ens adjudiquin un grup més de 1r d'ESO i mig grup més de 1r de Batxillerat, per no haver de tenir el curs que ve 33 alumnes dins l'aula en el primer cas i 39 alumnes en el segon. Ho demanam per als nostres alumnes, per a les seves famílies, i per poder treballar amb la garantia que podrem intentar combatre el fracàs escolar en unes condicions mínimament avantatjoses. Però ens topam amb la realitat d'una administració burocratitzada, que és incapaç de prioritzar de manera absoluta i contundent la lluita contra el fracàs escolar revertint unes ràtios impossibles amb la problemàtica que presenta el centre. De moment, les negociacions amb la Conselleria no permeten que ens tranquil·litzem i poguem ser optimistes.

El curs passat:
Durant el curs passat el nostre equip directiu ja va lluitar tot l'estiu a la Conselleria per a que ens concedissin un 5è grup de 1r ESO, però el NO va ser la resposta a totes les demandes. No hi havia pressupost, deien. En conseqüència, optàrem per desviar recursos humans propis de batxillerat per poder formar un 5è grup a primer d'ESO, a costa d'elevar la ràtio de 1r de batxillerat a 36 alumnes. I els treballadors sempre tapant les vergonyes de l'administració.

El proper curs:
Ens arriben cinc grups de 6è de les dues escoles de primària adscrites, i només ens adjudiquen 4 grups de 1r d'ESO. Qualcú ho entén? Des del centre hem calculat que tendrem 137 alumnes en el primer curs de secundària -inclosa la corresponent previsió de repetidors-, que equival a 33,75 alumnes per aula. Des de la Conselleria fan un càlcul a la baixa, comptant un màxim de 120 alumnes, que equivaldrien a 30 alumnes per aula, un càlcul que entraria dins l'aparent «legalitat». Però en realitat ens trobam que de facto des de l'administració, per fer el càlcul de grups, s'està utilitzant el màxim d'alumnes per aula permès a secundària (30), més el 10% permès excepcionalment, i això és una flagrant il·legalitat que, de consumar-se, feim comptes denunciar davant els tribunals, ja que el 10% extra només és pot aplicar per a nova matrícula una vegada començat el curs. És a dir, per a necessitats excepcionals una vegada feta la planificació.

Però aquest cop aquest claustre no fa comptes tapar les vergonyes de l'administració. Si no ens donen més grups demanarem públicament al Conseller en persona que vengui a inaugurar el curs escolar al nostre institut, a les aules massificades, que doni la cara davant el nostre alumnat i les seves famílies.

Assemblea de docents de l'IES Santa Margalida